+359 94 60 60 31
hotelbononia@abv.bg
3700 Видин ул."Бдин" 2

Мойра ООД зачита неприкосновеността на Вашата информацията. Независимо дали купувате някое от качествените изделия на Мойра ООД или просто разглеждате страницата на Мойра ООД в Интернет, ние бихме искали да се чувствувате спокойно с нашата политика на поверителност и мерките за сигурност, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация. Ако Вие предоставите на Мойра ООД лична информация Мойра ООД ще я третира в съответствие с тази политика. Ето защо Мойра ООД Ви приканя да се запознаете с нея.

 

Съгласие с политиката и осъвременяването й

Използувайки страницата на Мойра ООД в Интернет Вие давате съгласието си Мойра ООД да събира и използува Ваша информация, както е посочено тук по-?долу. Мойра ООД запазва едностранното си право да осъвременява, допълва, променя и видоизменя условията на своята политика за поверителност. Всички тези осъвременени варианти, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на страницата на Мойра ООД и ще бъдат публикувани в нея.

 

Видове и използване на лична информация

Мойра ООД събира информация за самоличността, включваща име, длъжност, фирма, адрес, електронен адрес, телефонни номера и прочие, когато някой посетител на страницата на Мойра ООД се регистрира, за да стане „регистриран потребител”. Мойра ООД не изисква такава информация, за да получите достъп до която и да е част на страницата, която е предвидена да бъде публично достояние

 

Трети страни

Възможно е упълномощени трети страни да се нуждаят от достъп до някаква част от персоналната Ви информация. Например, ако трябва да Ви изпратим някакво изделие Мойра ООД трябва да посочи името и адреса Ви на спедиторската компания. Мойра ООД ограничава такива трети страни в достъпа им до и използуването на Вашата персонална информация. В останалите случаи Мойра ООД не предоставя персоналната Ви информация на трети страни, освен ако не сте дали разрешение на Мойра ООД да го направи.

 

Кукита (Cook­ies)

Когато влезете в страницата на Мойра ООД , сървърът на Мойра ООД прикрепва малък текстови файл към запаметяващото устройство на твърдия Ви диск — т.н. „куки”. Това създадено единствено за Вас „куки” подсказва на Мойра ООД , че това сте именно Вие всеки път, когато влезете отново в страницата, така че Мойра ООД да бъде в състояние да си припомни къде в страницата сте били предишния път и какво имате в потребителската си кошница изобщо. Важно е да знаете, че тези „кукита” са безопасни. Те не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за предаване на вирус, а от тях не може да се извлече персонална информация, нито да се запамети върху тях. Мойра ООД обикновено използува „кукита” за следните цели: 1) за достъп до информация за сметката Ви (информация, която се съхранява на нашите сървъри), с цел да Ви предостави едно по-?добро обслужване, съобразено с конкретните Ви потребности и желания; 2) за да прецени ефективността на нашите търговски отношения по електронен път; и 3) за да може Мойра ООД да проследява позициите във Вашата потребителска кошница. Освен това, Вие имате и право на избор по отношение на „кукитата”. Чрез модифициране на Вашата програма за разглеждане на страници в Интернет (браузъра Ви) Вие имате възможността да изберете да приемете всички „кукита”, да бъдете уведомяван, когато е прикачено „куки” или да отхвърлите всички „кукита”. Ако решите да отхвърлите всички „кукита” е възможно да не бъдете в състояние да използвате услугите или да извършвате някакви действия на страницата на Мойра ООД

 

Достъп до и осъвременяване на персонална информация за регистрирани потребители

Мойра ООД се нуждае от Вашата помощ, за да гарантира, че персоналната информация, която сте предоставили на Мойра ООД е правилна и актуална. Вие трябва незабавно да уведомявате Мойра ООД за всякакви промени във Вашето име, адрес, фирма, телефонен номер или електронен адрес, за да можем да извършим съответните промени във Вашето резюме на регистриран потребител.

 

Мойра ООД зачита неприкосновеността на Вашата информацията. Независимо дали купувате някое от качествените изделия на Мойра ООД или просто разглеждате страницата на Мойра ООД в Интернет, ние бихме искали да се чувствувате спокойно с нашата политика на поверителност и мерките за сигурност, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация. Ако Вие предоставите на Мойра ООД лична информация Мойра ООД ще я третира в съответствие с тази политика. Ето защо Мойра ООД Ви приканя да се запознаете с нея.

 

Съгласие с политиката и осъвременяването й

Използувайки страницата на Мойра ООД в Интернет Вие давате съгласието си Мойра ООД да събира и използува Ваша информация, както е посочено тук по-?долу. Мойра ООД запазва едностранното си право да осъвременява, допълва, променя и видоизменя условията на своята политика за поверителност. Всички тези осъвременени варианти, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на страницата на Мойра ООД и ще бъдат публикувани в нея.

 

Видове и използване на лична информация

Мойра ООД събира информация за самоличността, включваща име, длъжност, фирма, адрес, електронен адрес, телефонни номера и прочие, когато някой посетител на страницата на Мойра ООД се регистрира, за да стане „регистриран потребител”. Мойра ООД не изисква такава информация, за да получите достъп до която и да е част на страницата, която е предвидена да бъде публично достояние

 

Трети страни

Възможно е упълномощени трети страни да се нуждаят от достъп до някаква част от персоналната Ви информация. Например, ако трябва да Ви изпратим някакво изделие Мойра ООД трябва да посочи името и адреса Ви на спедиторската компания. Мойра ООД ограничава такива трети страни в достъпа им до и използуването на Вашата персонална информация. В останалите случаи Мойра ООД не предоставя персоналната Ви информация на трети страни, освен ако не сте дали разрешение на Мойра ООД да го направи.

 

Кукита (Cook­ies)

Когато влезете в страницата на Мойра ООД , сървърът на Мойра ООД прикрепва малък текстови файл към запаметяващото устройство на твърдия Ви диск — т.н. „куки”. Това създадено единствено за Вас „куки” подсказва на Мойра ООД , че това сте именно Вие всеки път, когато влезете отново в страницата, така че Мойра ООД да бъде в състояние да си припомни къде в страницата сте били предишния път и какво имате в потребителската си кошница изобщо. Важно е да знаете, че тези „кукита” са безопасни. Те не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за предаване на вирус, а от тях не може да се извлече персонална информация, нито да се запамети върху тях. Мойра ООД обикновено използува „кукита” за следните цели: 1) за достъп до информация за сметката Ви (информация, която се съхранява на нашите сървъри), с цел да Ви предостави едно по-?добро обслужване, съобразено с конкретните Ви потребности и желания; 2) за да прецени ефективността на нашите търговски отношения по електронен път; и 3) за да може Мойра ООД да проследява позициите във Вашата потребителска кошница. Освен това, Вие имате и право на избор по отношение на „кукитата”. Чрез модифициране на Вашата програма за разглеждане на страници в Интернет (браузъра Ви) Вие имате възможността да изберете да приемете всички „кукита”, да бъдете уведомяван, когато е прикачено „куки” или да отхвърлите всички „кукита”. Ако решите да отхвърлите всички „кукита” е възможно да не бъдете в състояние да използвате услугите или да извършвате някакви действия на страницата на Мойра ООД

 

Достъп до и осъвременяване на персонална информация за регистрирани потребители

Мойра ООД се нуждае от Вашата помощ, за да гарантира, че персоналната информация, която сте предоставили на Мойра ООД е правилна и актуална. Вие трябва незабавно да уведомявате Мойра ООД за всякакви промени във Вашето име, адрес, фирма, телефонен номер или електронен адрес, за да можем да извършим съответните промени във Вашето резюме на регистриран потребител.